Published on October 2nd, 2015

De Kunstlinie

De Kunstlinie is een gecertificeerd opleidingsinstituut met een brede keus in cursussen muziek, dans, beeldende kunst, literatuur, theater en multimedia. Onderdeel van de Kunstlinie is Kunstdok (Dienst Onderwijs Kunst- & Cultuureducatie) die beleidsondersteuning biedt aan het primair en voortgezet onderwijs. De Kunstlinie stimuleert en coacht daarnaast de Almeerse amateurkunstverenigingen en voert in toenemende mate projecten uit op het gebied van community arts.

Het prestigieuze gebouw beschikt over representatieve foyers, studio’s, ateliers en zalen die zich uitstekend lenen voor verhuur aan instellingen en het bedrijfsleven. Kunstencentrum ‘de Kunstlinie’ is voor Almere een broedplaats van kunst, cultuur en educatie en een ontmoetingsplaats voor alle lagen van de bevolking op het gebied van amateur- en professionele kunst. In een dynamisch groeiende stad als Almere, waar de groei van de verschillende bevolkingsgroepen steeds meer variatie laat zien, is cultuur onmisbaar als bron van onderlinge binding.

Ruimte voor inspiratie

De Kunstlinie, gelegen aan het Weerwater in het stadshart van Almere, biedt een inspirerende en artistiek verantwoorde leeromgeving voor cultuureducatie en -participatie, de twee pijlers van waaruit de Kunstlinie opereert.

Cultuur is in elke samenleving aanwezig. Met de groei van verschillende bevolkingsgroepen in Almere is cultuur onmisbaar als bron van onderlinge binding en zingeving. De Kunstlinie is zich hier van bewust en maakt zich naast cultuureducatie ook hard voor cultuurparticipatie. De Kunstlinie gaat daarbij verder dan het aanbieden van cursussen: het kunstencentrum is maatschappelijk betrokken en ziet kunst als een verbinding tussen verschillende bevolkingsgroepen in de maatschappij. Er worden verschillende projecten en activiteiten georganiseerd om deze verbinding te versterken.

Naast officieel gecertificeerd cursusinstituut initieert en coördineert de Kunstlinie tevens de culturele en kunstzinnige vorming aan vrijwel alle onderwijsinstellingen in Almere en Zeewolde (basis- en voortgezet onderwijs). Daarnaast zal de Kunstlinie in de komende jaren onder meer in toenemende mate aandacht besteden aan community arts-projecten en de deelname van bedrijven in het kader van hun duurzaamheidsbeleid. Ook wil de Kunstlinie aansluiten bij activiteiten die in het kader van citymarketing plaatsvinden en een sterke partner voor de gemeente Almere zijn.

Het uitgangspunt van het Kunstencentrum is het bevorderen van de actieve en receptieve deelname aan kunst en cultuur voor en door alle lagen van de bevolking van Almere. De Kunstlinie hecht grote waarde aan culturele participatie door jong en oud. In het dynamisch groeiende Almere is cultuur onmisbaar als bron voor sociale cohesie.

www.ckvalmere.nl


Comments are closed.

Back to Top ↑
  • Bekijk De Gids!

  • Bekijk De Plattegrond!

  • Facebook!

  • Almere Dichtbij!