Published on October 2nd, 2015

De Schoor

De Schoor organiseert in Almere het sociaal cultureel werk, het speelzaalwerk en voor- en vroegschoolse activiteiten en zet zich in voor bewonersparticipatie en de leefbaarheid van de stad onder het motto: verder bouwen aan samen leven!

In multifunctionele buurtontmoetings- en jongerencentra, speeltuin, speelzalen en op de jeugdlanden, verspreid over de hele stad kunnen bewoners van alle leeftijden elkaar ontmoeten en deelnemen aan tal van activiteiten en cursussen. Driehonderd professionals werken daartoe samen met vijfhonderd vrijwilligers aan en in een:

  • leefbare en veilige stad, waar het goed wonen is en iedereen zich thuis voelt
  • sociale en zorgzame stad, waar iedereen meedoet en elkaar helpt
  • kleurrijke stad, waar plaats is voor alle culturen
  • vernieuwende stad, met ruimte voor beweging, initiatieven en experimenten
  • betrokken stad, waar iedereen telt en betrokken is met elkaar en met de stad.

www.deschoor.nl


Comments are closed.

Back to Top ↑
  • Bekijk De Gids!

  • Bekijk De Plattegrond!

  • Facebook!

  • Almere Dichtbij!