Published on October 2nd, 2015

Duurzaam Almere

De Almere Principles zijn bedoeld als inspiratie voor iedereen die zin heeft om mee te doen om van Almere een duurzame en gezonde stad te maken. Hierbij is de inzet van vele handen, ideeën, initiatieven welkom. Een prachtige uitdaging.

DuurzaamAlmere.nl wil dit samenspel bevorderen en zo de kracht van de stad zichtbaar maken. Immers, mensen maken de stad.

Vanaf woensdag 19 oktober 2011, is de website www.duurzaamalmere.nl online. De site is een duurzaamheidsatlas én gids. Daarnaast is de site ook een digitaal ontmoetingsplein waar burgers, ondernemers, organisaties en de gemeente elkaar treffen, initiatieven nemen en samenwerken aan duurzaamheid.

“De Almere Principles zijn een inspirerend richtsnoer voor iedereen die betrokken is bij het ontwerpen van Almere tot een duurzame stad. In Almere is duurzaamheid een ontwerpopgave geworden. Op duurzaamalmere.nl wordt dit concreet gemaakt. Zo worden behaalde resultaten en ontwikkelingen in de etalage gezet. Burgers en bedrijven kunnen via de site zelf hun duurzame initiatief letterlijk op de kaart zetten. De vele initiatieven en ideeën op de website, tonen dat een duurzaam Almere binnen handbereik ligt,“ aldus wethouder Adri Duivesteijn.

De website geeft informatie over schone energie, duurzaam bouwen, schoon vervoer, eetbare stad, actief in groen(beheer) en duurzaam ondernemen. Inwoners van Almere zullen als ‘ambassadeur’ regelmatig berichten over ieder thema. Iedereen kan zijn duurzame initiatief aanmelden via de kaart ‘duurzame initiatieven’ en ingezonden filmpjes worden getoond via YouTube. Ook heeft elk thema een eigen discussieruimte waar ideeën en vragen kunnen worden gedeeld. Bovendien zijn vele handreikingen en tips te vinden.

Duivesteijn: “De website is niet alleen een atlas en gids, maar benut ook goed de mogelijkheden van social media en sluit zo goed aan bij het Almeerse Principle ‘mensen maken de stad’.

DuurzaamAlmere.nl is een website maar ook een fysieke ontmoetingsplek. Vanaf 11-11-11 is deze te bezoeken op het Bordes 3 in het stadshart van Almere. DuurzaamAlmere.nl maakt initiatief zichtbaar op het vlak van gezond wonen, bouwen, ondernemen en leven.

DuurzaamAlmere.nl ondersteunt, faciliteert en inspireert initiatieven die Almere ontwikkelen tot een duurzame stad. De gemeenteraad had eerder al aangegeven dat het karakter van het voormalige Duurzaamheidslab minder gemeente en meer gemeenschap zou moeten zijn. Met de site en de fysieke ontmoetingsplek DuurzaamAlmere.nl is de stap hierin gezet.

Op initiatief van wethouder Adri Duivesteijn stelde de gemeente medio 2008 de zeven Almere Principles vast. Zeven fundamentele en principiële richtlijnen voor een ecologisch, sociaal en economisch duurzaam Almere. Om de Almere Principles daadwerkelijk om te zetten in daden zette de gemeente eerder het DuurzaamheidsLab op dat ten doel had om zowel de eigen gemeentelijke organisatie als partijen uit de stad te ondersteunen bij de uitwerking van de Almere Principles en daarbij duurzame initiatieven en projecten aan te jagen, voort te stuwen en te inspireren.

De site is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de provincie Flevoland vanuit het programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling. DuurzaamAlmere.nl maakt deel uit van www.duurzaamflevoland.nl


Comments are closed.

Back to Top ↑
  • Bekijk De Gids!

  • Bekijk De Plattegrond!

  • Facebook!

  • Almere Dichtbij!