Published on October 2nd, 2015

Montessori Lyceum Flevoland

Dit is een school waar het goede leerklimaat en het prettige sociale klimaat nauw met elkaar samenhangen. Dat komt niet alleen door de kleinschaligheid, maar vooral door de manier waarop er wordt gewerkt met elkaar, in en om de lessen. Docenten, en vooral ook mentoren, praten op een Montessorischool meer mét dan tegen de leerlingen en dat merk je: iedereen kent elkaar. Vooral als leerling, maar ook als mens.

De leerlingen onderling komen elkaar niet alleen tegen in de kantine en de overblijfruimtes, maar ook tijdens de keuzewerktijd en de leergebieduren, als ze samenwerken met schoolgenoten. Leerlingen die elkaar helpen bij het werk is op het MLF echt de normaalste zaak van de wereld. Maar vóór alles is het hier zo prettig toeven, omdat we in eerste instantie uitgaan van vertrouwen.

Waar staan we voor?

Het MLF staat voor het aanleren van zelfverantwoordelijkheid, een kleinschaligheid in de manier van omgang plus een betrouwbare organisatie. Mooie woorden afkomstig uit het eindrapport van het onderwijsadviesbureau Diephuis en van Kasteren dat voor het MLF onder andere onderzocht wat haar sterke punten waren. Onomwonden geeft een belangrijk deel van onze ouders aan dat hier op school echt gewerkt wordt aan het vergroten van de zelfverantwoordelijkheid van leerlingen voor de eigen ontwikkeling.

Dat is méér dan zelfstandig aan het werk zijn tijdens de lessen. Zelfverantwoordelijk leren kan alleen als er een zeer heldere en strakke werkstructuur wordt geboden. En dat bieden we bijvoorbeeld via ons web-based leerlingvolgsysteem: het quintplan. Maar daarnaast is er juist de mogelijkheid om hierbinnen eigen keuzes te maken. Dus wanneer een leerling structuur nodig heeft om de verantwoordelijkheid die hij krijgt waar te maken, pakt hij/zij die structuur als handvat er uit. Maar wanneer een leerling deze structuur niet nodig heeft kunnen binnen de geboden structuur voor een deel eigen keuzes worden gemaakt: eigen tempo, volgorde en leerwijze zijn daarvan voorbeelden. Zo wordt voor leerlingen de structuur zo min mogelijk een keurslijf.

Wij weten als geen ander dat het begeleiden van dit proces naar steeds meer eigen verantwoordelijkheid alleen kan als we de leerlingen goed kennen. De kleinschalige manier waarop we met elkaar omgaan, bijvoorbeeld veel individuele docent-leerling contacten en het individueel mentoraat, zorgt hiervoor. Door elkaar te kennen kunnen we elkaar vertrouwen. De meest waardevolle momenten van leren vinden wij, wanneer leerlingen fouten durven maken en hier niet voor gestraft worden met lage cijfers of strafwerk maar er een gesprek op gang komt over hoe de fout is ontstaan en hoe deze in de toekomst voorkomen kan worden!

Tot slot blijkt volgens het rapport, dit alles op onze school alleen maar te kunnen doordat de organisatie in grote lijnen ook werkelijk doet wat ze zegt. Daarmee wordt het MLF door veel ouders ervaren als een betrouwbare partner in de begeleiding van de ontwikkeling van hun kinderen. Als schoolleider zou ik willen aangeven dat deze uitkomsten van het externe onderzoek het MLFteam er vooral toe heeft gezet om de hierdoor geschapen verwachting ook voor de komende ‘lichting’ leerlingen opnieuw waar te maken.

www.montessorilyceumflevoland.nl


Comments are closed.

Back to Top ↑
  • Bekijk De Gids!

  • Bekijk De Plattegrond!

  • Facebook!

  • Almere Dichtbij!