Published on October 15th, 2015

Pit Veiligheidsmuseum

Veiligheidsmuseum PIT
Op 16 december 2011 zijn het Nationaal Brandweermuseum en het Nederlands Politiemuseum gefuseerd onder de naam Nationaal Veiligheidsinstituut [NVI]. De hoofdvestiging werd in april 2014 onder de naam Veiligheidsmuseum PIT in Almere geopend. Daarnaast heeft het Nationaal Veiligheidsinstituut de taken van het Nationaal Brandweer Documentatie Centrum overgenomen.

Veiligheidsmuseum PIT is opgenomen in het Nederlands Museumregister.

Nationaal Veiligheidsinstituut
Het NVI is het platform voor historisch erfgoed dat betrekking heeft op veiligheid en hulpverlening in Nederland. Vanuit dit vertrekpunt draagt het NVI bij aan (de communicatie over) een veilig leven van alle inwoners van Nederland. Oogmerk is om burgers meer risicobewust en weerbaar te maken en daardoor medeproducent van veiligheid. Door burgers meer te weten te laten komen over het werk van hulpverleners draagt het NVI bij aan een positievere houding tegenover veiligheidsprofessionals. Middels het inzetten van historisch erfgoed, en van daaruit een verbindend element te zijn in de complexe wereld van veiligheid, is het NVI een landelijk en sectorbreed platform voor informatie, communicatie en debat voor zowel burgers als professionals.

Doel
Het NVI heeft als doel verleden, heden en toekomst van openbare orde en veiligheid in Nederland toegankelijk te maken voor jong en oud. Daarnaast is het NVI verantwoordelijk voor exploitatie en beheer van de historische collectie van Politie Nederland, Brandweer Nederland en het Nationaal Brandweer Documentatiecentrum (NBDC).

Governance Code Cultuur
Jaarrekening

Bestuur
De heer A. van Baal, oud-voorzitter van het College van Bestuur van de Nederlandse politieacademie, portefeuillehouder Bouwzaken;
De heer H. van Dijk, ambtelijk secretaris Raad van bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO), penningmeester;
De heer L. Nieuwerth, Districtschef Gelderland-Zuid Nationale Politie, portefeuillehouder Personele zaken secretaris;
De heer J. van der Zwan, Directeur en Regionaal Commandant Veiligheidsregio Gooi & Vechtstreek, portefeuillehouder Brandweerzaken;
Mevrouw D. Verhoeven, historica en eigenaar van Storia, portefeuillehouder Exposities.


Comments are closed.

Back to Top ↑
  • Bekijk De Gids!

  • Bekijk De Plattegrond!

  • Facebook!

  • Almere Dichtbij!