Informatie & adressen

Stadhuis
Stadhuisplein 1
14 036
www.almere.nl

Flevoziekenhuis
Hospitaalweg 1
036 – 868 88 88
www.flevoziekenhuis.nl

Huisartsenpost Almere
0900 – 203 02 03

De Schoor Welzijnswerk Almere
Haagbeukweg 153
036 – 527 85 00
www.deschoor.nl

Zorggroep Almere
Randstad 22 – 01
036 – 54 54 000
www.zorggroep-almere.nl

Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere (VMCA)
Wagenmakerbaan 43
036 – 534 60 27
www.vmca.nl

Alarmnummer/Spoedeisende hulp
112

Politie
0900 – 88 44

Brandweer Almere
036 – 539 54 11
www.almere.nl/brandweer

Alles over onderwijs:
www.almere.nl/onderwijs

VVV Almere
Stadhuispromenade 1
036 – 548 50 41
www.vvvalmere.nl

VBA Almere
Randstad 21 – 81
036 – 533 83 93
www.vba-almere.nl

Dierenambulance
036 – 538 62 80

Kamer van Koophandel
Gooi-, Eem- en Flevoland
Bolderweg 2
036 – 524 86 00
www.kvk.nl